اهداف قطب مدیریت دانش

   با توجه به نگرش هدفمند جامعه و مسئولین کشور برای ارتقاء ایران به جامعه دانش محوری که در سند چشم انداز 1404 کشور متجلی شده، گرایش به بهره وری هر چه مطلوب تر از اطلاعات و دانش و توسعه ی دانش محور راه ناگزیری است که پیش روی این جامعه است. طبق سند چشم انداز، ایران باید تا سال 1404 به شرایطی برسد که در آن، اولاً، با بهره گیری از نهضت تولید نرم افزار سهم برجسته ای در تولید علم و اطلاعات در منطقه داشته‏، و ثانیاً، به یک جامعه دانش محور تبدیل شده باشد. در این راه، ایجاد زیر ساختهای لازم، فراهم کردن زمینه های علمی و ایجاد نظریه های مورد نیاز برای توسعه جامعه و نهادهای آن در شرایط دانشی، از ضروریات است. از جمله اینکه:

 •      1- افراد عادی (و نه فقط متخصصان فنی) به ابزارهای غیرفنی و ساده برای سازماندهی، اصلاح، و اشاعه اطلاعات دسترسی دارند تا بدینوسیله بتوانند اطلاعات را به دانش مفید تبدیل سازند.

 •      2- تمام اطلاعات یک سازمان به راحتی در اختیار هر کسی که به آن نیاز دارد قرار می گیرد.

 •      3- به تمام کارکنان سازمان اختیار داده می شود که نه تنها از منابع دانش سازمانی در کارهایشان استفاده کنند، بلکه خود نیز بتوانند به مجموعه موجود دانش بشری بیافزایند.

   علاوه بر این، می بایست نهادها و سازمان های موجود در این جامعه و نیز آحاد مردم فعالیت ها و برنامه های خود را براساس شرایط و مقتضیات یک جامعه دانش محور تنظیم کنند. به عنوان مثال، در چنین جامعه‏ای در هر سازمان موارد زیر از جمله مواردی است که لازم است مد نظر باشند و انجام شوند:

 •      1- سنجش مستمر وضعیت دانش سازمانی

 •      2- یادگیری مفاهیم مرتبط با مدیریت دانش و توجه به آنها

 •      3- تدوین برنامه های راهبردی بر مبنای دانش

 •      4- شکل دهی گروههای دانشی در سازمان

 •      5- برقراری نظام پاداش و دستمزد مبتنی بر دانش افراد

 •      6- پیاده سازی صحیح سیستم های اطلاعاتی

 •      7- برقراری سیستم های طراحی نقشه دانش

   همچنین در سازمانهایی که در یک جامعه دانش محور فعالیت می کنند جریانی حاکم است که مدیریت دانش خوانده می شود. در چارچوب مدیریت دانش مواردی که لازم است تحقق یابند عبارتند از:

 • ایجاد مخازن دانش و تشویق به توسعه آنها، گسترش فرهنگ مشارکت در استفاده از دانش موجود. فراهم کردن امکانات لازم برای عینی کردن دانش نهفته در نزد افراد. ترغیب تبادل فکر، نظر و گفتگو بین آحاد جامعه و نیز افرادی که در سازمانها به فعالیت مشغولند و نیز، نگاه به فناوری اطلاعات به عنوان وسیله‏ای برای رشد جامعه مبتنی بر دانش.

 •     با توجه به تاکید هر دو سند بالادستی، افق 1404 هجری شمسی و نیز نقشه جامع کشور به پشتیبانی از کارآفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی و نیز با اشاره به نقش مدیریت دانش در سازمان که باعث شناخت عملکرد پژوهشی آن و نیز تبدیل دانش ذهنی کارکنان به دانش عینی میشود و موجبات پایداری و ماندگاری تجربیات مفید درسازمان را فراهم می نماید. لذا، اعمال و تداوم مدیریت دانش در سازمان می تواند علاوه بر به روز رسانی عملکرد پژوهشی سازمان، تهیه مخازن دانشی آن و ایجاد امکان دسترسی سهل و سریع کلیه افراد سازمان به مخازن این اطلاعات ارزشمند گردد، و باعث جلوگیری از پراکنده کاری و دوباره کاری درسازمان شود. بدینسان موجبات شکوفایی نوآوری و کارآفرینی و در نتیجه تعالی سازمان را فراهم نماید. بنابراین اهداف و رسالت‏های قطب مدیریت دانش با تکیه بر برخی از بندهای اسناد بالادستی، تعریف شده‏اند. اعضاء گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهیدچمران اهواز با تکیه برهمکاران دانشمندان خود در سایر دانشگاههای کشور پیشنهاد قطب مدیریت دانش را در راستای اهداف فوق ارائه نمودند و این طرح توسط دبیرخانه قطبهای علمی کشور وابسته به وزارت علوم، تحقیقات وفناوری مصوب شد.