کتابهای ترجمه شده به تقاضای قطب

 

کتابهای ترجمه شده به تقاضای قطب

 

ردیف

عنوان کتاب

مترجم

سال ترجمه

انتشارات

تصویر

1

مازا، ریکاردو(2009) مقدمه ای بر دیداری سازی اطلاعات

فریده عصاره با همکاری ماریا نصیری، سپیده قلمباز، مژگان قاسمی و حمید احمدی

1392

سپهر دانش

 

2

گایسلر، ایلایزر(2008) دانش و نظام های دانش فراگیری از شگفتی های ذهن

مرتضی کوکبی

1393

سپهر دانش