اعضاء هیأت مؤسس

 

 

نام و نام خانوادگی

مسؤلیت

رزومه

پروفسور زاهد بیگدلی

مسؤل تحقیقات مطالعات کاربران، فراهم آوری اطلاعات و دانش، مطالعة نیازها و رفتارهای اطلاعاتی (نیازسنجی و فراهم آوری)، استفاده از اطلاعات و استفاده کنندگان از اطلاعات

موجود نیست

دکتر زهیر حیاتی

مسول آموزش و پژوهش علم اطلاعات و دانش شناسی

مشاهده

پروفسور عباس حری

مسؤل روش تحقیق، چکیده نویسی و نمایه سازی و آئین نگارش در علم اطلاعات و دانش شناسی

موجود نیست

پروفسور سعید رضایی شریف آبادی

مسئول مطالعات آرشیوی و مدیریت پیشینه ها و مطالعات اینترنتی

مشاهده

پروفسور فریده عصاره

مسؤل تحقیقات علم سنجی و ترسیم نقشه های علمی حوزه های مختلف علوم، سازماندهی اطلاعات و دانش، ذخیره و بازیابی اطلاعات و دانش (شامل سازماندهی و نمایه سازی)، فناوری اطلاعات، ارتباط و دانش، ارزیابی و سنجش برون دادهای علمی

مشاهده

پروفسور رحمت اله فتاحی

مسؤل تحقیقات فهرست نویسی و استانداردهای انتقال داده ها، سازماندهی اطلاعات و دانش

مشاهده

پروفسور عبدالحسین فرج پهلو

مسؤل تحقیقات مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، فناوری اطلاعات، ارتباطات و دانش، ارزیابی و سنجش کیفیت کتابخانه ها.

مشاهده

پروفسور مرتضی کوکبی

مسؤل تحقیقات مارک و استانداردهای انتقال اطلاعات، سازماندهی اطلاعات و دانش

مشاهده

پروفسور جعفر مهراد

مسؤل تحقیقات نمایه استنادی جهان اسلام (ISC ) و نیز مرکز اطلاع رسانی منطقه‏ای شیراز

مشاهده