نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین همایش سراسری قطب علمی مدیریت دانش

مدیریت دانش:حال و آینده

اولین همایش سراسری قطب علمی مدیریت دانش


 

اولین همایش سراسری قطب علمی مدیریت دانش

مدیریت دانش: حال و آینده

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

محل و تاریخ برگزاری

تالار دکتر پاک سرشت

5 و 6 اردیبهشت ماه 1392

DVD مقالات همایش پیوست است.