نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین همایش سراسری قطب علمی مدیریت دانش

اولین همایش سراسری قطب علمی مدیریت دانش


اولین همایش سراسری قطب علمی مدیریت دانش


 

اولین همایش سراسری قطب علمی مدیریت دانش

مدیریت دانش: حال و آینده

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

محل و تاریخ برگزاری

تالار دکتر پاک سرشت

5 و 6 اردیبهشت ماه 1392

DVD مقالات همایش پیوست است.