نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر از قطب علمی مدیریت دانش

تقدیر از قطب علمی مدیریت دانش


تقدیر از قطب علمی مدیریت دانش

از قطب علمی "مدیریت دانش" در هفته پژوهش سال 1394 تقدیر بعمل آمد و لوح تقدیر اهدا شد.