نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش ملی مدیریت دانش: حال و آینده

همایش ملی مدیریت دانش: حال و آینده


همایش ملی مدیریت دانش: حال و آینده


اولین همایش سراسری قطب علمی مدیریت دانش

مدیریت دانش: حال و آینده

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

محل و تاریخ برگزاری

تالار دکتر پاک سرشت

5 و 6 اردیبهشت ماه 1392

 

 
جهت دریافت فایل چکیده مقالات بر روی فایل الحاقی کلیک فرمائید.