يکشنبه, 29 بهمن 1396
عنوان : كارگاههای آموزشی برگزارشده توسط قطب مدیریت دانش
زير عنوان : از تاریخ 29/9/ 91 تا 94/10/19
تاريخ :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ 
ساعت : ۱۵:۳۹:۸

کارگاههای آموزشی برگزارشده توسط  قطب مدیریت دانش


از تاریخ 29/9/ 91  تا  94/10/19

 


ردیف

نام کارگاه آموزشی

خاص

تاریخ برگزاری

نام مدرس

1

عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول از منظر سنجش علم در  Microsoft Academic search

اعضای هیأت علمی  دانشگاه آزاد دزفول

91/9/29

دکتر فریده عصاره

2

 

برگزاري كارگاه آموزشي Basic Endnote

براي دانشجوبان تحصيلات تكميلي  دانشكده  مهندسي علوم آب

92/8/27

قطب علمي بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي

و قطب علمي مديريت دانش

3

برگزاري كارگاه آموزشي Basic Endnote

براي دانشجوبان تحصيلات تكميلي  دانشكده  مهندسي علوم آب

92/9/4

قطب علمي بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي

و قطب علمي مديريت دانش

4

برگزاری کارگاه نوشتن مقالات علمی در آی اس آی و آ اس سی

برای اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور فارس. 22 شهریور 139

 

93/6/22

دکتر زهیر حیاتی

5

کارگاه    Endnote

دانشجویان دکتری دانشکده مهندسی علوم آب

با همکاری قطب علمی مدیریت دانش و قطب علمی بهره برداری شبکه های آب دانشگاه شهید چمران

93/7/15

آتوسا کوچک

6

کارگاه  Endnote

دانشجویان دکتری دانشکده مهندسی علوم آب

با همکاری قطب علمی مدیریت دانش و قطب علمی بهره برداری شبکه های آب دانشگاه شهید چمران

93/7/22

آتوسا کوچک

7

کارگاه علم سنجی (1)

اعضاء هیات علمی دانشگاه شهید چمران

94/8/13

دکتر فریده عصاره

8

کارگاه زیرساخت­های مدیریت دانش دانشگاه شهید چمران

هیأت علمی دانشگاه شهید

با همکاری قطب علمی مدیریت دانش و قطب علمی آموزش مداوم دانشگاه شهید چمران

94/8/25

بمناسبت هفته پژوهش

دکتر یدالله مهرعلیزاده

دکتر عبدالحسین فرج پهلو

دکتر فریده عصاره

9

کارگاه علم سنجی (2)

اعضاء هیأت علمی دانشگاه شهید چمران

94/8/19

دکتر فریده عصاره

10

کارگاه علم سنجی

کتابداران دانشگاه شهید چمران

94/9/4

دکتر فریده عصاره

 

کارگاه آموزشی داوری مقالات علمی - پژوهشی

جهت اعضاء هیأت علمی

94/10/12

دکتر عبدالحسین فرج پهلو

 

کارگاه آموزشی داوری مقالات علمی - پژوهشی

جهت اعضاء هیأت علمی

94/10/19

دکتر عبدالحسین فرج پهلو
بازگشت           چاپ چاپ         
کارشناس پورتال قطب علمی مدیریت دانش: مریم امیری، داخلی:4609، ایمیل: ma.amiri@scu.ac.ir

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8